Kategoriat

23.8.2023 Kiinteistökauppa – oliko salaisen laatuvirheen vuoksi purkuperuste?

Kiinteistökaupan purkaminen edellyttää sitä, että kaupankohteessa on olennainen virhe. Korkein oikeuden tapauksessa KKO:2019:41 käsiteltiin sitä, oliko kiinteistönkaupassa salaisen virheen vuoksi purkuperuste. Ostajat olivat ostaneet vuonna 2011 myyjiltä 202 500,00 euron kauppahinnalla kiinteistön. Kiinteistöllä oli 1950-luvun lopulla rakennettu asuinrakennus. Ostajat alkoivat kaupanteon jälkeen vuonna 2015 kunnostamaan asuinrakennusta, jolloin he huomasivat, että sen rakenteissa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia. […]

22.8.2023 Kiinteistön laatuvirhe – milloin reklamaatio on tehtävä ja mikä on kohtuullinen aika vaatimusten esittämiselle? KKO 2016:69

Kiinteistön laatuvirhe – milloin reklamaatio on tehtävä ja mikä on kohtuullinen aika vaatimusten esittämiselle? KKO 2016:69 Maakaaren mukaan kiinteistön ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Säilyttääkseen oikeutensa vedota kiinteistön virheeseen, ostajan täytyy reklamoida […]

21.8.2023 Kiinteistökauppa – kuntotarkastusraportti, ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuus?

  Kiinteistönkaupassa ostajalla on maakaaren mukainen kiinteistön tarkastusvelvollisuus. Ostaja voi kaupan tekemisen jälkeen menettää oikeutensa vedota virheenä seikkaan, joka olisi voitu havaita tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Kaupanteon jälkeen ostajalla ei ole oikeutta vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua näistä virheistä tarkastusvelvollisuutensa laiminlyötyään. Ostajan tarkastusvelvollisuuden laajuudesta ei ole kuitenkaan annettu lain tasolla yksiselitteisiä ohjeita. Kiinteistönkauppaan merkittävästi vaikuttavasta […]

3.3.2022 Miten vältät asuntokaupan riitaisuudet – lue vinkit!

Olen useasti törmännyt tilanteeseen, jossa asiakkaan ostettua omakotitalon pian kaupan jälkeen kohteessa on ilmennyt poikkeavaa hajua ja sisäilman tunkkaisuutta. Asiaa selvitettäessä on toisinaan ilmennyt rakenteellisia virheitä kuten ulkoseinän alaosan rakenteissa mikrobikasvustoa, ja lisäksi rakenteista on ollut suora ilmayhteys sisätiloihin. Tästä asiaa sitten edistetty virheilmoituksella myyjälle. Useissa tapauksissa ostaja ja myyjä ovat olleet erimielisiä virheistä ja […]

3.3.2022 Epäonnistunut kiinteistökauppa; hinnanalennus vai kaupan purku?

  Kiinteistön ostaminen on merkittävä hankinta, useimmille suurin koko elämän aikana. Huolellisesta pohjatyöstä ja kaupan kohteeseen tutustumisesta huolimatta kaupanteko ei aina mene suunnitellusti. Joskus kiinteistöä voi rasittaa jokin virhe, jota ei kaupantekohetkellä ole huomattu. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi ns. hometalo. Tällöin kiinteistön ostajan kannattaa ryhtyä toimiin kaupan kohteessa olevan virheen johdosta, jolloin esimerkiksi voidaan vaatia […]

14.11.2019 Määräaikojen merkitys - Milloin vahingonkorvausta tulee vaatia ja kiinteistön kaupan virheeseen vedota?

  Kaikissa nykyaikaisissa oikeusjärjestelmissä siviilioikeudellisille vaatimuksille asetetaan ajallisia rajoituksia. Määräaikojen pituudesta ja niiden alkamisajankohdan määräytymisestä säädetään lukuisissa eri säännöksissä. Vaatimuksen vanhentumisajan noudattamatta jättäminen luetaan laiminlyöjän vahingoksi, mikä johtaa yleensä oikeudenmenetykseen. Esimerkiksi lain pääsäännön mukaan velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa, kun velka vanhentuu. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2018:11 arvioinut tapausta, jossa oli kyse vahingonkorvausvelan vanhentumisesta […]

30.7.2019 Kiinteistökaupan virhe, reklamaation merkitys!

  Tänään otsikoissa jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää reklamaation tekeminen on kiinteistökauppariidoissa. Reklamointiin tavallisesti liittyvät ongelmat koskevat sitä, että reklamaatio tehdään liian myöhään tai se on sisällöltään puutteellinen. Huolimattomasti tehty reklamaatio voi johtaa jopa oikeudenmenetyksiin. Jos kiinteistökaupan jälkeen jäi jotain hampaankoloon, kannattaa reklamaatio tehdä mahdollisimman pian. Kohtuullista aikaa reklamaation tekemiselle on oikeuskäytännössä sivuttu useasti. […]

28.6.2019 Kiinteistökaupan purku – onko kuolinpesän osakkaalla rajoitettu kaupanvastuu?

  Mikäli kiinteistönkauppaa rasittaa olennainen virhe, kauppa voidaan lain mukaan purkaa. Kaupan purkautuessa, kiinteistö palautetaan myyjälle ja myyjä palauttaa saamansa kauppahinnan ostajalle. Kaupan purku tilanteissa on kauppahinnan palauttamista koskien eräissä tapauksissa esitetty väitteitä siitä, että kuolinpesän osakkaat eivät olisi velvollisia palauttamaan kauppahintaa enemmän kuin ovat pesästä laskennallisesti saaneet. Mikäli väite menestyisi, se saattaisi vähävaraisissa kuolinpesissä […]

29.11.2018 Mitä kiinteistökaupan esisopimus tarkoittaa?

  Kiinteistökaupan esisopimus on sopimus tulevasta kaupasta. Esisopimuksella halutaan varmistaa osapuolten sitoutuminen kauppaan esimerkiksi tilanteessa, jossa varsinaisen kaupan tekeminen ei ole vielä mahdollista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, ettei ostaja ole vielä saanut kaupalle tarvittavaa rahoitusta. Tavallisesti esisopimus sovitaan molempia kaupan osapuolia sitovaksi, mutta esisopimuksessa voidaan sopia myös, että se sitoo vain kaupan toista osapuolta. […]

9.11.2018 Kiinteistökauppa – kaupan purkaminen ja vanhentumisaika

  Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2018:38 käsitteli kysymystä siitä, oliko oikeus vaatia kiinteistön kaupan purkamista vanhentunut. Ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun oli ollut edellisen kerran yhteydessä myyjiin kiinteistössä olleiden virheiden vuoksi. Oliko yli neljän vuoden passiivisuus reklamoinnin jälkeen johtanut siihen, että ostaja oli menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan […]

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558 / 010 501 5990
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!