Menu
Menu

 

Tänään otsikoissa jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää reklamaation tekeminen on kiinteistökauppariidoissa. Reklamointiin tavallisesti liittyvät ongelmat koskevat sitä, että reklamaatio tehdään liian myöhään tai se on sisällöltään puutteellinen. Huolimattomasti tehty reklamaatio voi johtaa jopa oikeudenmenetyksiin. Jos kiinteistökaupan jälkeen jäi jotain hampaankoloon, kannattaa reklamaatio tehdä mahdollisimman pian. Kohtuullista aikaa reklamaation tekemiselle on oikeuskäytännössä sivuttu useasti. Reklamaatiossa on tärkeää on ilmoittaa sekä virheestä että siihen perustuvista vaatimuksista.

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006188321.html