Kiinteistön ostaminen on merkittävä hankinta, useimmille suurin koko elämän aikana. Huolellisesta pohjatyöstä ja kaupan kohteeseen tutustumisesta huolimatta kaupanteko ei aina mene suunnitellusti. Joskus kiinteistöä voi rasittaa jokin virhe, jota ei kaupantekohetkellä ole huomattu. Kyseessä saattaa olla esimerkiksi ns. hometalo. Tällöin kiinteistön ostajan kannattaa ryhtyä toimiin kaupan kohteessa olevan virheen johdosta, jolloin esimerkiksi voidaan vaatia myyjältä hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua.

Kiinteistökaupan virheessä on tavallisesti kysymys laatuvirheestä, jolloin kaupan kohde ei ole sellainen, kuin sopimuksessa on sovittu. Kiinteistön virhettä arvioitaessa on otettava huomioon kiinteistön myyjän tiedonantovelvollisuus, mutta toisaalta myös ostajan tarkastusvelvollisuus. Myyjän on annettava ostajalle totuudenmukaisesti tietoa kiinteistön ominaisuuksista ja kunnosta ja ostajan tulee puolestaan tutustua kiinteistöön riittävän huolellisesti. Myyjän sekä ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelee maakaari.

Myyjän kannalta on tärkeää se, että kauppakirjassa on tarkoin määritetty seikat, jotka ovat jo tiedossa kaupantekohetkellä. Kiinteistön kauppakirjassa mahdollisesti olevat vastuunrajoitukset vaikuttavat myös siihen, millaisiin toimiin ostajan voi ryhtyä kiinteistön virheen johdosta. Vastuuta on saatettu rajoittaa esimerkiksi tietyn kiinteistössä olevan virheen osalta siten, että kyseinen virhe on huomioitu jo kiinteistön kauppahinnassa. Mahdollisuutta vedota kiinteistökaupan virheisiin on lisäksi rajoitettu ajallisesti.

Kaupan virheeseen vedottaessa on arvioitava, kuinka olennaisesta virheestä on kysymys. Kiinteistön virhe on katsottu olennaiseksi, kun virheen korjaaminen ei ole mahdollista kohtuullisessa ajassa kohtuullisin kustannuksin. Tuolloin kaupan purkaminen on mahdollinen. Korkein oikeus on käsitellyt kiinteistön laatuvirhettä ja kaupan purkua esimerkiksi tapauksessa KKO:2015:58. Kaupan purkautuessa ostaja palauttaa kiinteistön takaisin myyjälle ja myyjä kauppahinnan ostajalle.

Mikäli kiinteistökaupan virhe ei olisikaan olennainen, saattaa se kuitenkin olla sellainen, että se oikeuttaa kauppahinnan alennukseen.

Edellä mainittujen lisäksi tulee huomioida se, että, jos myyjä on toiminut huolimattomasti, ostajalla saattaa olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Mikäli epäilet kiinteistökauppaasi rasittavan virheen, muista seuraavat:
  1. Ensimmäisenä kannattaa kääntyä asiantuntevan asianajajan puoleen. Kiinteistökauppariidoissa molemmilla kaupan osapuolilla on usein korkeat taloudelliset intressit ja kiinteistökauppariitojen hoitaminen ja sovittelu vaativat pitkää käytännön kokemusta alalta ja alan oikeuskäytännöstä.
  2. Kiinteistökauppariidoissa tarvitaan usein myös kokenutta rakennusalan ammattilaista. Kiinteistössä olevista virheistä tulee saada tarvittavat asiantuntijalausunnot, jotta voidaan perustella virheiden olemassaolo ja niiden vaikutus kaupan kohteeseen.
  3. Virheestä on reklamoitava vastapuolta. Reklamaatiossa tulee mahdollisimman tarkasti yksilöidä vaatimukset.
  4. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Kohtuulliseksi ajaksi on oikeuskäytännössä katsottu 3-4 kuukautta virheen havaitsemisesta.
  5. Reklamaatio on tehtävä viimeistään viiden vuoden kuluttua hallinnan luovuttamisesta.
  6. Kiinteistön virheen mahdolliset seuraamukset ovat hinnanalennus tai kaupan purku sekä mahdollisesti vahingonkorvaus.

 

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558 / 010 501 5990
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!