Menu
Menu

 

Alla olevassa lehtiartikkelissa ilmenee jälleen kerran se, että tuomioistuimet antavat yhä suuremmassa määrin merkitystä tiedonantovelvollisuuden täyttämiselle asuntokaupassa. Myyjän asemassa olevan tulisi siten tarkoin miettiä sitä, jättääkö jonkin seikan kertomatta vai ei.

Useissa tapauksissa minulta on kysytty ” tarvitseeko tätä kertoa ostajalle? “. Ohjeeni on ollut se, että mielummin kertoa kuin jättää kertomatta. Seikka voi olla vähämerkityksinen kauppatilanteessa, mutta sen merkitys muuttuu monesti kaupan jälkeen ” jos olisi tiennyt, ei olisi edes ostanut “.

Kiteytettynä tiedonantovelvollisuus sisältää kaiken tiedon, jolla voi olla vaikutusta kauppaan. Tämä on hyvä muistaa.

 

https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006191946.html