Asuminen asunto-osakeyhtiössä koetaan yleensä helpoksi ja vaivattomaksi asumismuodoksi, koska taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä hoitavat taloyhtiön juoksevia asioita, kuten lämmityskuluja, kiinteistöhuoltoa, siivousta ja kiinteistöveroa koskevia asioita. Tällaiseen työnjakoon taloyhtiö tarvitsee kuitenkin varoja ja niitä se hankkii pääsääntöisesti yhtiövastikemaksuilla.

Asunto-osakkeenomistajan maksama yhtiövastike taloyhtiölle on merkittävä maksu etenkin siksi, koska taloyhtiöllä ei usein ole muita tuloja. Yhtiövastikemaksuilla taloyhtiö kattaa yhtiön huoneistojen tai kiinteistön ylläpitokuluja ja muita yhtiölle kuuluvia velvoitteita.

Lain mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan taloyhtiölle yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaisesti. Uuden omistajan maksuvelvollisuus alkaa, kun omistusoikeus on hänelle siirtynyt.

Lähtökohtaisesti merkitystä ei ole sillä, että käyttääkö osakas huoneistoa vai ei. Vastikkeen maksuvelvollisuus on osakkeenomistajalla eikä esimerkiksi vuokralaisella. Yhtiövastike ei ole luonteeltaan korvausta huoneiston käyttöoikeudesta tai vuokraankaan rinnastettavaa maksua.

Laissa on kuitenkin erikseen otettu huomioon tilanteet, joissa osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukaisen käytön estyessä, maksettavasta yhtiövastikkeesta on vähennettävä yhtiön kunnossapitokuluista käytön estymisen vuoksi vähenevä määrä.

Vastikkeen maksuperusteen tulee ilmetä yhtiöjärjestyksestä, ja laissa on lueteltu tyhjentävästi kaikki taloyhtiön mahdolliset menot, jotka voidaan yhtiövastikkeella kattaa. Käytännössä yhtiövastikkeet muodostuvat lähinnä yhtiön kiinteistön ja rakennusten kunnossapito- ja perusparannusmenoista sekä yhtiön tilojen hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista.

Yhtiövastikkeen maksuperuste voi yhtiöjärjestyksessä vaihdella eri menoja varten ja yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden määrä voi vaihdella eri osakkaiden välillä. Esimerkiksi suurempaa remonttia varten yhtiövastike voi olla jonkin aikaa tavallista suurempi ja liikehuoneistolle määrätään yleensä maksettavaksi suurempi yhtiövastike kuin asuinhuoneistoille. Vastikkeen määrä voi perustua yhtiöjärjestyksessä myös esimerkiksi huoneiston pinta-alaan tai osakkaiden lukumäärään.

Uusi osakkeenomistaja on lähtökohtaisesti vastuussa vanhan omistajan laiminlyömistä vastikemaksuista. Maksuvelvollisuus koskee sitä kuukautta, jona omistusoikeus siirtyi, ja sitä edeltävältä viideltä kuukaudelta. Tällaisen vanhan vastikkeen tulee kuitenkin ilmetä isännöitsijäntodistuksesta, joka olisi aina syytä käydä läpi ennen luovutuksen toteuttamista. Vanhojen vastikemaksujen maksuvelvollisuus kannattaa uuden omistajan ottaa huomioon esimerkiksi osakkeiden kauppahinnassa.

Taloyhtiön osakas on siis velvollinen osallistumaan taloyhtiön toiminnan tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin. Käytännössä osakkaitten tulee sietää kohtuulliseen määrään asti sitä, että kaikki eivät hyödy jokaisesta vähäisestä taloyhtiön uudistuksesta suorittamaansa yhtiövastikkeen määrää vastaavassa suhteessa.

Yhteenvetona:
  1. Osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiövastiketta
  2. Yhtiövastikkeen maksuperuste tulee ilmetä yhtiöjärjestyksestä
  3. Yhtiövastikkeen maksuvelvollisuuden määrä voi vaihdella eri osakkaiden välillä
  4. Uusi osakkeenomistaja voi joutua vastuuseen vanhan omistajan laiminlyömistä vastikemaksuista

 

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558 / 010 501 5990
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!