Asunto-osakeyhtiö on yleinen suomalainen omistusasumisen muoto asuinkiinteistön eli omakotitalon ohella. Asunto-osakeyhtiössä asunto-osake oikeuttaa sen omistajaa hallitsemaan yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiöön kuuluvasta rakennuksesta tai kiinteistöstä.

Asunto-osakeyhtiössä eli taloyhtiössä asumista on perinteisesti pidetty kohtuullisen edullisena, sillä asumiskustannukset jakaantuvat usean taloyhtiön osakkaan kesken. Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen perusrakenne on alkujaan peräisin osakeyhtiöstä ja sen toiminnasta on nykyisin olemassa varsin yksityiskohtaista lainsäädäntöä.

Lain määritelmän mukaan asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Merkittävin ero osakeyhtiöön tulee siitä, että asunto-osakeyhtiön päätarkoitus on voiton tuottamisen sijaan rakennuksen ylläpitäminen osakkaiden asumistarpeiden tyydyttämiseksi. Asunto-osakkeita ostavat usein myös asuntosijoittajat, jotka hankkivat huoneistoja vuokrakäyttöön.

Asunto-osakeyhtiön eli taloyhtiön toimintaa määrittävät sekä laista että ministeriö tason ohjeistuksista ilmenevät keskeiset periaatteet:
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi taloyhtiö huolehtii hallinnassaan olevien kiinteistöjen ja rakennusten pidosta, siten kuin laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätään.
 • Asunto-osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö ja esimerkiksi sen varallisuus on erillistä osakkeenomistajien varallisuudesta.
 • Taloyhtiöön sidottuja varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille vain laissa säädetyllä tavalla.
 • Asunto-osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, mikä tekee mahdolliseksi yhtiöstä irrottautumisen sekä omistuksen muuttamisen rahaksi.
 • Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat tekevät yhtiötä koskevia päätöksiä lähtökohtaisesti annettujen äänten enemmistöllä.
 • Kaikki asunto-osakkeet tuottavat omistajille lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet eikä sellaista päätöstä saa tehdä, joka tuottaa osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Tällä yhdenvertaisuusperiaatteella suojataan siis vähemmistöosakkeenomistajia heille mahdollisesti aiheutuvasta haitasta enemmistöpäätöksenteossa.
 • Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tulee edistää yhtiön etua huolellisesti ja suunnitelmallisesti toimien.
 • Osakkaat voivat lain sallimissa rajoissa sopia taloyhtiön toiminnasta yhtiöjärjestyksessä.
 • Taloyhtiön osakkaiden ja asukkaiden välistä huomaavaisuutta ja suvaitsevaisuutta vaaditaan taloyhtiömuotoisessa yhteisöasumisessa, päätöksenteossa ja toiminnassa.
 • Avoin tiedotus yhtiön osakkaille ja asukkaille taloyhtiön toiminnasta ja taloudesta.

 

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558 / 010 501 5990
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

  Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!