Perintätoimien aloittamisessa ei kannata aikailla. Perintätoimet aloitetaan tavallisesti velalliselle lähetettävällä kirjallisella maksumuistutuksella, mutta mitä kaikkea perintätoimia aloitettaessa on hyvä tietää?

Minkä laatuisesta saatavasta on kyse

Onko velkojan ja velallisen välillä muita oikeussuhteita, jotka tulisi ottaa huomioon ennen perintätoimien aloittamista? Jos kyseessä on yksittäinen lasku, jonka asiakas on jättänyt maksamatta, on perintätoimia aloitettaessa tilanne varsin erilainen kuin esimerkiksi tilanteessa, jossa vuokralainen on lopettanut esimerkiksi vuokran maksamisen ja uusi vuokrasaatava erääntyy maksettavaksi joka kuukausi. Jälkimmäisessä tilanteessa saatavan kokonaissumma kasvaa varsin nopeasti kuukausi kuukaudelta, jolloin tehokkaat perintätoimet ja tarvittaessa ulosottoperintä kannattaa aloittaa nopeasti.

Kuinka suuri saatava on

Vaikka velkoja voi aina itse valita perintäkeinot, joita saatavan perinnässä alkaa käyttämään, on saatavan suuruudella käytännössä ratkaiseva merkitystä siihen, millaisia perintätoimia on tarkoituksenmukaista alkaa käyttämään. Jos määrällisesti pientä saatavaa aletaan perimään oikeudellisen perinnän keinoin tuomioistuimessa, voi perintäkustannukset kohota nopeasti moninkertaisiksi alkuperäisen saatavan suuruuteen verrattuna.

Velallisen tavoitettavuus sekä maksukyky ja -halu

Perinnän toteuttamista vaikeuttaa tilanne, jossa velallinen ei vastaa velkojen yhteydenottoihin tai on muutoin tavoittamattomissa. Tällaisessa tilanteessa joudutaan varsin usein turvautumaan oikeudelliseen perintää, jolloin haastehakemus voidaan kuuluttaa virallisessa lehdessä. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kuuluttamisesta aiheutuu velkojalle lisäkustannuksia.

Mikäli velallinen on maksukykyinen ja maksuhaluinen, on suositeltavaa laatia maksusopimus. Maksusopimukseen kannattaa maksuaikataulun lisäksi kirjata se, mitä tapahtuu, jos sopimusta ei noudateta.

 Oikean perintätavan valitseminen

Ennen perintätoimien aloittamista kannattaa arvioida eri perintätapoja ja pyrkiä valitsemaan omaan tarpeeseen soveltuvin vaihtoehto. Saatavan luonteesta riippuen voidaan perintä toteuttaa esimerkiksi vapaaehtoisen perinnän, oikeudellisen perinnän, ulosottoperinnän tai jälkiperinnän keinoin.

Useimmissa tapauksissa vapaaehtoinen perintä on tapa, jolla perintätoimet kannattaa aloittaa. Kuitenkin, mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota toivottua lopputulosta, kannattaa harkita siirtymistä oikeudelliseen perintään. Asiantunteva juristi osaa neuvoa oikean perintätavan valitsemisessa ja suorittaa perinnän puolestasi. Tällöin perintätoimet eivät vie aikaasi varsinaisen liiketoiminnan harjoittamiselta.

 

Perintätoimet kannattaa aloittaa ajoissa – muista velan vanhentumista koskeva sääntely!