Menu
Menu

 

Testamentin avulla voidaan tehokkaasti määrätä oman omaisuuden periytymisestä eteenpäin seuraaville sukupolville. Testamentti kannattaa laatia hyvissä ajoin ja huolellisesti ja sitä laadittaessa on tärkeää muistaa perintökaaren asettama määrämuoto. Tässä viisi hyvää syytä laatia testamentti:

  1. Testamentin avulla voidaan osoittaa testamentin tekijän viimeinen tahto. Tällöin testamentilla voidaan määritellä testamentattavan omaisuuden kohtalo esimerkiksi jokaisen omaisuuserän osalta erikseen. Testamentti voi kohdistua koko omaisuuteen tai määrättyyn osaan siitä. Lisäksi voidaan testamentata esimerkiksi vain hallintaoikeus testamentin tekijän omaisuuteen. Testamentti voi sisällöltään olla testamentin tekijän tahdon mukainen, kunhan muotomääräyksiä on noudatettu.
  1. Testamentin avulla voidaan välttyä myöhemmiltä perimysriidoilta, jos perinnönsaajia on useita ja erilaista jaettavaa omaisuutta on paljon. Jos perinnöstä on määrätty pätevällä testamentilla, ei perinnönsaajien tarvitse vaivata päätään sillä, kuka saa mitäkin. Tällöin testamentin avulla voidaan helpottaa seuraavien sukupolvien elämää, jolloin myös sopu perheenjäsenten ja sukulaisten välillä säilyy pidempään.
  1. Testamentin avulla voidaan parantaa avio- tai avopuolison juridista asemaa puolison kuoleman varalta. Erityisesti avopuolison asema puolison kuollessa yllättäen voi olla varsin suojaton ilman testamenttia, koska eloon jäänyt avopuoliso ei saa perintökaaressa säänneltyä lesken asemaa. Puolisoiden väliset keskinäiset testamentit ovat varsin yleisiä. Tällöin eloonjäänyt puoliso perii ensiksi kuolleen puolison.
  1. Testamentin avulla voidaan harjoittaa verosuunnittelua. Esimerkiksi alle 20.000 euron arvoisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa tai testamentin avulla voidaan suorittaa sukupolven ylitys.
  1. Testamentin avulla testaattori voi määrätä omaisuutensa osalta kuka hänet perii. Näin ollen testamentin avulla voidaan tehdä tietty perillinen tai useampi perillisistä perinnöttömäksi. Jos puolestaan lakimääräisiä perillisiä ei ole, menee perintö valtiolle. Tämä voidaan välttää testamentin avulla, jolloin omaisuus voidaan testamentata vaikkapa ystävälle.
Huomioi tämä:

Testamenttia suunniteltaessa ja laadittaessa on kuitenkin tärkeää muistaa rintaperillisille kuuluva loukkaamaton lakiosa.