TYÖSUHDEASIAT JA TYÖRIIDAT

Toimistomme avustaa sekä työnantajia että työntekijöitä työoikeudellisissa kysymyksissä ja työsuhderiidoissa. Työsuhteen osapuoli voi tarvita apua esimerkiksi työsopimuksen laatimisessa, työsopimuksen tulkinnassa tai työsuhteeseen liittyvässä riidanratkaisussa. Useimmissa tapauksessa huolellinen ja asiantunteva sopimusten laatiminen auttaa välttämään myöhempiä riitatilanteita. Juristin konsultoiminen ennen sopimuksen allekirjoittamista voi olla työnantajalle myöhemmin merkittävä kustannussäästö.

Lainsäädännön ja oikeuskäytännön tunteminen on keskeisessä asemassa työsuhdeasioita ja -riitoja ratkaistaessa. Työoikeuden erityispiirteet, kuten työntekijän turvaksi säädetty pakottava lainsäädäntö, asettaa perustan sille, kuinka esimerkiksi pätevä työsopimus tulee laatia tai mistä näkökulmasta työsuhderiitaa kannattaa alkaa tarkastelemaan. Työoikeutta käsittelevä lainsäädäntö on jatkuvan muutoksen alla, jonka vuoksi juristin tulee olla ajan tasalla ja tuntea muuttuva lainsäädäntö.

Työsuhderiidan ratkaisemisessa pelkkä lainsäädännön tunteminen ei riitä. Lisäksi on tunnettava oikeuskäytäntö sekä otettava huomioon kullakin alalla sovellettava työehtosopimus. Työehtosopimus on otettava huomioon jo työsopimusta laadittaessa, mutta myös mahdollisessa työsuhteen riitatilanteessa. Työsuhderiitoihin liittyy useissa tapauksissa myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo sekä tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä.

Työsuhdeasioiden muistilista – näissä tilanteissa asiantuntijan apu voi olla tarpeen:

  1. Konsultoi asiantuntijaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Mistä työsopimuksessa kannattaa sopia? Mitä työsopimukseen ei kannata sisällyttää?
  2. Työpaikan olosuhteet muuttuvat – miten tämä vaikuttaa työsopimukseen? Kuinka työsopimusta tulee tulkita?
  3. Työsopimuksen päättämistilanteet. Miten työsuhde tulee päättää ja millä perusteella työsuhteen päättäminen voidaan tehdä?

OTA YHTEYTTÄ