Rikosasiat

Rikosoikeudenkäyntien hoitaminen on toimistossamme arkipäivää ja hoidamme kaikenlaisia rikosasioita. Neuvomme myös rikosilmoituksen tekemisessä. Avustamme rikoksesta epäiltyjä ja asianomistajia tarvittaessa jo esitutkinnasta lähtien. Esitutkinnassa suoritetuissa kuulusteluissa, vastaajalla ( syylliseksi epäillyllä ) on aina oikeus saada avustaja paikalle. Esitutkintavaiheessa voidaan rikoksesta epäillyn pyynnöstä määrätä hänelle puolustaja. Tämä ajankohtaistuu varsinkin silloin, kun esitutkintaviranomainen esittää rikoksesta epäiltyä vangittavaksi. Tässä on kysymys rikoksesta epäiltyyn kohdistuvasta pakkokeinosta ja toimistomme avustaa epäiltyä tulevassa vangitsemisoikeudenkäynnissä.

Asianomistaja on henkilö, joka on joutunut rikoksen kohteeksi. Myös rikoksen uhrille tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa säädetään tilanteet, joissa on perusteltua määrätä asianomistajalle avustaja. Näitä ovat esimerkiksi seksuaalirikokset. Asianomistajalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista vahingoista rikoksen aiheuttajalta. Korvausvaatimukset tulee esittää viimeistään oikeudenkäynnissä. Korvauksia voidaan vaatia esimerkiksi kivusta ja särystä, henkisestä kärsimyksestä sekä tavaroille aiheutuneista vahingoista kuin myös mahdollisista sairaalakuluista. Tuomitut korvaukset pyritään ensisijaisesti saamaan vastaajalta vapaaehtoisena maksuna. Mikäli tämä ei onnistu ja vastaaja on maksukykyinen, haetaan korvaukset ulosoton kautta. Mikäli vastaaja on maksukyvytön, haetaan asianomistajan korvaukset valtiokonttorilta.

Lähestymiskielto

Lähestymiskieltohakemus tehdään käräjäoikeudelle ja se on käsiteltävä kiireellisesti. Istunnot määrätäänkin näissä asioissa varsin pian hakemuksen vireille laittamisen jälkeen. Lähestymiskieltoa on syytä hakea, jos tunnet itsesi uhatuksi jonkun henkilön taholta. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi voidaan tuomioistuimen toimesta määrätä lähestymiskielto. Myös perheen sisäinen lähestymiskielto voidaan määrätä, jos esimerkiksi uhkauksista tai muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, että henkilö todennäköisesti tulisi tekemään itsensä uhatuksi tuntevaa vastaan rikoksen. Lähestymiskieltoon määrätyn henkilön on poistuttava yhteisestä asunnosta.

OTA YHTEYTTÄ