Yhtiötä perustettaessa, osakaspiirin tai yhtiön toiminnan laajentaessa osakassopimusten laatiminen tulee ajankohtaiseksi. Osakassopimus kannattaa laatia kirjallisesti yhtiön koosta riippumatta ja se kannattaa laatia huolella valittiinpa osakkaaksi ennalta tunnettu henkilö, kenties yhtiön tai perheen sisältä, tai kokonaan ulkopuolinen tekijä. Osakassopimukseen pätee kaikki yleisesti sopimusten laatimiseen sovellettavat ohjeet, mutta mitä kannattaa erityisesti muistaa osakassopimusta laadittaessa?

Osakassopimuksen tarkoituksesta sopimalla voidaan määritellä, missä asemassa osakas yhtiössä on ja mikä on osakkaan tehtävä yhtiössä. Osakkaan tehtävä on toimia yritys tarkoituksen mukaisesti ja edistää yhtiön liiketoimintaa ja päämääriä. Samalla kannattaa sopia yhtiön rahoituksesta ja mahdollisesta osakkaan velvollisuudesta osallistua yhtiön rahoitukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan myös sopia, ettei osakkaalla ole velvollisuutta osallistua yhtiön rahoitukseen.

Osakassopimuksella kannattaa sopia osakkaan päätösvallasta yhtiössä. Osakkaalla voi olla esimerkiksi oikeus vaikuttaa yhtiön hallituksen kokoonpanoon nimeämällä sinne oma edustajansa. Osakassopimuksessa tulee sopia myös yhtiön päätöksenteosta, esimerkiksi miltä osin vaaditaan yhtiökokouksen yksimielistä päätöksentekoa ja miltä osin määräenemmistöä.

Osakkailla on merkittävä asema yhtiössä, joten osakassopimuksessa tulee sopia myös osakkaan oikeudesta saada tietoja yhtiöstä. Osakkaan tiedonsaantioikeus voi olla rajoitukseton tai sitä voidaan rajoittaa joltain osin. Jotta osakkaat voivat valvoa yhtiön toimintaa, tulee heillä lähtökohtaisesti olla laaja oikeus saada tietoa yhtiöstä.

Sopimuksessa voidaan sopia myös osakkaiden palkitsemisesta esimerkiksi sopimalla yhtiön osingonjaosta.

Osakkaista tulee yhtiön osakkeenomistajia, joten samalla osakassopimuksessa kannattaa sopia osakkeiden merkitsemisestä, luovuttamisesta, osakkeiden panttaamisesta ja etuosto-oikeudesta sekä muista vastaavista osakkeiden käsittelyyn liittyvistä seikoista. Osakkuuden siirtämistä eteenpäin voidaan rajoittaa esimerkiksi sopimalla osakkeiden siirtämiskiellosta, osakkaiden etuosto-oikeudesta ja panttaamiskiellosta.