Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynnit käräjä- ja hovioikeuksissa sekä korkeimmassa oikeudessa jaetaan riita- ja rikosasioihin. Lisäksi eräissä käräjäoikeuksissa on maaoikeus. Toimistomme on vuosia hoitanut oikeudenkäyntejä sekä riita- että rikosasioissa. Riita-asioissa olemme avustaneet sekä hakijaa/kantajaa että vastaajaa. Rikosasioissa olemme avustaneet sekä vastaajaa ( syytetty ) että asianomistajaa.

Oikeudenkäyntien rinnalle tuomioistuimissa on tullut vahvasti sovittelumenettely. Erityisesti lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa asioissa, sovittelumenettely on Oulun käräjäoikeuden toimialueella yleistynyt. Toimistomme on avustanut asiakkaitamme kymmenissä sovittelumenettelyissä vuosien varrella.

Kuluttajalla on mahdollisuus saattaa asiansa kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton ratkaisuelin. Lautakunnan jäsenet edustavat tasapuolisesti kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia. Lautakunnan antama ratkaisu on suositus. Toimistomme on avustanut asiakkaitamme useissa kuluttajariitalautakuntaprosesseissa vuosien varrella.

KATSO ALTA AIKAISEMPIA TOIMEKSIANTOJAMME ↓

Tarvitsetko apua lakiasioissa?
Muistathan, että tarjoamme ilmaisen 20 minuutin alkukartoituksen!

Ps. kartoitus ei sido sinua mihinkään jatkotoimenpiteisiin.

Toimistomme on hoitanut mm. seuraavat
riita-asiat

 • kiinteistökauppariita, hinnanalennus ja kaupan purku
 • asuntokauppariita, hinnanalennus ja kaupan purku
 • autokauppariita
 • sopimusrikkomusriita, välilliset ja välittömät vahingot
 • vahingonkorvaus
 • velkasuhteeseen perustuva saatavan hakeminen
 • asunto-osakeyhtiön hallituksen vastuuseen perustuva vaatimus
 • urakkasopimusriita
 • testamentin tulkintaan perustuva riita
 • perinnönjaon moite
 • osituksen moite
 • vuokrasopimukseen perustuva riita
 • työsuhderiita
 • valitus tietoimituksesta ( maaoikeus )
 • lapsen huolto-, tapaamisoikeus- ja elatusriita

Oikeudenkäynnit hallinto-oikeudessa ovat valituksia eri viranomaisten päätöksistä. Prosessi on pääasiassa kirjallista. Eräissä tapauksissa hallinto-oikeus järjestää suullisen käsittelyn. Tällaisia tapauksia ovat esim. huostaanottoa koskevat valitukset.

Hallinto-oikeudessa hoitamiamme asioita:

 • valitus aselupa-asiassa
 • valitus anniskelulupa-asiassa
 • valitus ulkomaalaisen turvapaikka- ja oleskelulupa-asiassa
 • valitus huostaanottoasiassa