Kustannukset

Oikeusapu

 

Oikeudellista apua tarvitseva voi saada maksutonta oikeusapua yksityiseltä asianajajalta. Toimeksiannon alussa selvitämme aina onko päämiehellä oikeus maksuttomaan oikeusapuun. Mikäli edellytykset täyttyvät, teemme oikeusapuhakemuksen puolestasi oikeusaputoimistoon. Oikeusapupäätös voi olla ilman omavastuuosuutta ns. ilmainen oikeusapu tai voit joutua itse maksamaan osan oikeudenkäyntikuluista. Alla olevasta oikeusavun linkistä voit tarkastaa oikeuttaako taloudellinen tilanteesi oikeusapuun.

Linkki oikeusavun sivulle

 

Oikeusturvavakuutus

 

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti oikeudenkäynnistä tai sen välttämisestä aiheutuvat kustannukset tietyissä asioissa. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliittojen vakuutukseen tai maatilavakuutukseen.

Toimeksiannon alussa selvitämme onko päämiehellä voimassa oleva oikeusturvavakuutus. Lisäksi selvitämme sen, sisältääkö vakuutusturva juuri kyseessä olevan asian. Teemme hakemuksen vakuutusyhtiölle päämiehen puolesta, mikäli edellytykset täyttyvät.

Valtion kustantamaan oikeusapuun oikeusturvavakuutus on ensisijainen korvausmuoto. Sinulla voi olla mahdollisuus tietyissä tapauksissa oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusavulla.

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti vakuutusyhtiöittäin. Vakuutukseen liittyvä omavastuu on yleensä 15 % kuluista, kuitenkin vähintään noin 200 euroa. Vakuutusmäärä on määritelty vakuutuskirjassa. Yleisin enimmäiskorvaus on 8 500 euroa oikeudenkäyntiä kohden.

Yleisimpiä hintojamme, hinnat sisältävät arvonlisäveron

 
 • Avioehto ja avioehdon purku 420€
  ( ei sisällä valtion perimää rekisteröintimaksua )
 • Testamentti 420€
 • Perukirja 620-1200€
 • Perinnönjakosopimus 620-1200€
  • Pesänselvittäjänä ja -jakajana suoritetut toimenpiteet sekä perintöasioissa konsultointi tuntiperusteisesti 272,80€/h
 • Ositussopimus 620-1200€
  • Pesänjakajana suoritetut toimenpiteet sekä aviovarallisuusasioissa konsultointi tuntiperusteisesti 272,80€/h
 
 • Kauppakirjat 620-1200€
 • Sopimukset 620-1200€ (asiakirjan laatiminen)
  • Sopimuskonsultointi tuntiperusteisesti 272,80€/h
 • Edunvalvontavaltuutus 620€
 • Oikeudenkäynnissä avustajana 272,80€ / h
 • Oikeudellinen konsultaatio 272,80€ / h
 • Uskottuna miehenä yhteisomistussuhteen purkamisessa 272,80€ / h

OTA YHTEYTTÄ