Mikäli kiinteistönkauppaa rasittaa olennainen virhe, kauppa voidaan lain mukaan purkaa. Kaupan purkautuessa, kiinteistö palautetaan myyjälle ja myyjä palauttaa saamansa kauppahinnan ostajalle.

Kaupan purku tilanteissa on kauppahinnan palauttamista koskien eräissä tapauksissa esitetty väitteitä siitä, että kuolinpesän osakkaat eivät olisi velvollisia palauttamaan kauppahintaa enemmän kuin ovat pesästä laskennallisesti saaneet. Mikäli väite menestyisi, se saattaisi vähävaraisissa kuolinpesissä aiheuttaa sen, ettei kiinteistön ostaja saisi maksamaansa kauppahintaa kokonaan, tai jopa lainkaan takaisin.

Oikeuskirjallisuus on puoltanut sitä, että kuolinpesän osakkaita ei tulisi kohdella toisin kuin muitakaan kiinteistön myyjiä. Oikeuskäytäntöä, ainakaan hovi- tai korkein oikeus tasoista, ei asiasta ole ollut ennen Turun hovioikeuden ratkaisua.

Turun hovioikeus on 29.6.2018 antamassaan tuomiossa nro 556 asiassa S 17/672 käsitellyt tapausta, jossa kuolinpesän osakkaat olivat myyneet vuokraoikeuden kiinteistöön kahdelle yksityishenkilölle. Kiinteistöllä oleva asuinrakennus oli pian kaupanteon jälkeen osoittautunut selvästi huonokuntoisemmaksi kuin myyjän antaman selvityksen perusteella oli lupa odottaa ja ennen kaupantekohetkeä oli todettu. Ostajat vaativat kaupan purkua ja kauppahinnan palauttamista myyjiltä yhteisvastuullisesti. Myyjät vaativat asiassa sitä, että heidän yhteisvastuullisuutensa kauppahinnan palauttamisesta poistetaan ja heidän henkilökohtainen vastuunsa rajoitetaan kuolinpesän perinnönjaosta saamaansa määrään.

Hovioikeus totesi, ettei maakaaressa ole säännöstä, joka antaisi kuolinpesälle poikkeavan aseman myyjänä. Kuolinpesä on siis kiinteistökaupassa samassa asemassa kuin mikä muu tahansa myyjä, ellei siitä ole sopimuksella toisin sovittu.

Hovioikeus totesi sen, että nimenomaisen sääntelyn puuttuessa asiassa noudatetaan yleisiä velvoiteoikeudellisia periaatteita. Tapaus voidaan sen mukaan rinnastaa usean velallisen velkasuhteeseen, sillä tapauksessa on useampi myyjä, joiden tulee palauttaa kiinteistön kauppahinta kokonaisuudessaan ostajille.

Hovioikeus totesi päätöksessään vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, että kiinteistön myyntitilanteessa, jossa myyjänä on useampi taho, ja kyseessä on maakaaren mukainen hinnanalennus tai kaupan purku, myyjät vastaavat yhteisvastuullisesti palautettavan hinnanalennuksen tai kauppahinnan määrän maksamisesta ostajalle. Yhteisvastuullisuus useamman velallisen velkasuhteissa on pääsääntönä osavastuullisuuden sijaan, sillä lukumääräisesti selkeästi useammat ja asiasisällöltään keskeisimmät säännöksemme, kuten velkakirjalain 2 § ja vahingonkorvauslain 6 luvun 2 §, rakentuvat yhteisvastuullisen velkasuhteen varaan.

Tuomiossaan hovioikeus velvoitti myyjät yhteisvastuullisesti palauttamaan ostajille kiinteistön kauppahinnan korkoineen. Kuolinpesän osakkaat eivät hakeneet asiassa valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen.

Turun hovioikeuden mukaan kuolinpesän osakkaiden yhteisvastuuta tukivat seuraavat seikat:
  1. Kuolinpesää ei myyjänä kohdella lain tasolla eri tavalla kuin tavallista kiinteistönmyyjää,
  1. Maakaari ja perintökaari eivät sisällä oikeusperustetta osavastuullisuuden soveltamisesta osakkaiden velkasuhteeseen yhteisvastuullisuuden sijaan,
  1. Kauppakirjaan ei ollut tehty vastuunrajoitusta koskevaa ehtoa.

Hovioikeuden tuomio on ymmärrettävä, ja vahvistaa kiinteistökaupassa vakiintuneen kaupanvastuun koskemaan myös kuolinpesän osakkaita.

 

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!