Kategoriat

13.12.2018 Rakennusurakka; voiko urakoitsija joutua vastuuseen vielä takuuajan jälkeen?

  Rakennusurakan aikana sattunut virhe voi tulla kalliiksi. Urakat voivat kokonaisuutena vaatia hyvinkin suuria investointeja, jolloin on tärkeää selvittää myös vastuukysymykset siltä varalta, jos urakan aikana aiheutuu korvattavaa vahinkoa. Urakkasopimuksen osapuolten vastuu voidaan määritellä esimerkiksi YSE-ehtojen avulla, joita sovelletaan laajasti urakkasopimuksissa. Osapuolten sopimusvastuusta voidaan sopia myös YSE-ehdoista poikkeavasti. Ratkaisussa KKO:2016:79 oli kysymys laskutyöurakkana rakennetusta hallista, […]

29.11.2018 Voiko taloyhtiö ottaa huoneiston hallintaan?

  Asunto-osakeyhtiö voi päätöksellään ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen määräyksen laiminlyönnin perusteella. Osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan on mahdollista, jos huoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä. Rikkomuksen täytyy lisäksi olla riittävän merkityksellinen – huoneiston ottaminen yhtiön haltuun ei ole sallittua, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Korkeimman […]

29.11.2018 Vuokrasopimus; Irtisanomisen hyvän tavan vastaisuus ja vahingonkorvaus

  Tapauksessa KKO:2018:18 korkein oikeus käsitteli kysymystä siitä, oliko vuokranantajan suorittama irtisanominen ollut hyvän tavan vastainen ja oliko vuokralaisella oikeus saada korvausta tämän johdosta. Tapauksessa perhe oli muuttanut toiselle paikkakunnalle vakinaisen työn vuoksi ja vuokrannut asuinhuoneistoksi rivitaloasunnon toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Kaksi ja puoli kuukautta myöhemmin vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen käyttäen neljän ja puolen kuukauden irtisanomisaikaa. […]

29.11.2018 Vuokranantaja – mitä omavelkainen takaus vuokralaisen sopimusehtojen täyttämisestä tarkoittaa?

  Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO:2017:91 A oli antanut vuokranantajalle omavelkaisen takauksen B:n ja C:n asuinhuoneiston vuokrasopimuksen mukaisten vuokraehtojen täyttämisestä. Tapauksessa korkein oikeus käsitteli ennen kaikkea kysymystä siitä, rajoittiko asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain (AHVL) 8 §:n 2 momentti myös takaussitoumukseen perustuvaa vastuuta. Edellä mainitun AHVL 8 §:n 2 momentin perusteella ehto, jonka mukaan sopijapuolen on annettava […]

29.11.2018 Onko vuokranantaja / osakkeenomistaja vahingonkorvausvastuussa taloyhtiölle vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta?

  Korkein oikeus käsitteli ratkaisussaan KKO:2016:33 asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuta. Tapauksessa osakkeenomistajan vuokralainen oli aiheuttanut asunnossa vesivahingon jäätyään makaamaan lattiakaivon päälle suihkun ollessa päällä. Vuokralaiseen kohdistuvien vaatimusten osalta korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten hovioikeuden tuomio jäi vuokralaisen vastuun osalta pysyväksi. Hovioikeus katsoi vahingon aiheutuneen vuokralaisen huolimattomuudesta ja velvoitti tämän korvaamaan puolet asunto-osakeyhtiölle rakennuksen vaurioitumisesta aiheutuneesta […]

29.11.2018 Vuokranantaja; Vuokran korottaminen vuosittain – tarvitseeko siitä ilmoittaa?

  Tapauksessa KKO:2016:5 vuokranantaja oli solminut vuokralaisten kanssa asuinhuoneiston vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen mukaan vuokra oli sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokran muuksi korotusperusteeksi oli sovittu 4 %:n minimikorotus. Sopimuksen mukaan vuokra tarkistettiin vuosittain aina kesäkuun alusta. Vuokralaiset eivät vuokrasopimuksen allekirjoittamista seuraavana vuonna ryhtyneet oma-aloitteisesti maksamaan korotettua vuokraa. Vuokranantaja vaati oikeudessa vuokralaisia maksamaan vuokrankorotukseen perustuvan ja maksamatta olevan osuuden […]

29.11.2018 Asunnon vuokrasopimus, mitä tulee huomioida

  Vuokrasopimus on yksi yleisimmistä jokaiselle vastaan tulevista sopimuksista ja niitä laaditaan niin ammattimaisesti vuokraustoimintaa harjoittavien tahojen kesken kuin yksityishenkilöiden kesken. Vuokrasopimusten tulkinta vuokrasuhteen aikana tai sen päättyessä saattaa kuitenkin aiheuttaa erimielisyyksiä vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Tässä on yleisimpiä vuokrasopimuksissa esiintyviä kompastuskiviä, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota: Vuokrasopimusta laadittaessa ensimmäinen tärkeä huomioon otettava seikka on […]

29.11.2018 Mitä kiinteistökaupan esisopimus tarkoittaa?

  Kiinteistökaupan esisopimus on sopimus tulevasta kaupasta. Esisopimuksella halutaan varmistaa osapuolten sitoutuminen kauppaan esimerkiksi tilanteessa, jossa varsinaisen kaupan tekeminen ei ole vielä mahdollista. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, ettei ostaja ole vielä saanut kaupalle tarvittavaa rahoitusta. Tavallisesti esisopimus sovitaan molempia kaupan osapuolia sitovaksi, mutta esisopimuksessa voidaan sopia myös, että se sitoo vain kaupan toista osapuolta. […]

9.11.2018 Kiinteistökauppa – kaupan purkaminen ja vanhentumisaika

  Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2018:38 käsitteli kysymystä siitä, oliko oikeus vaatia kiinteistön kaupan purkamista vanhentunut. Ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun oli ollut edellisen kerran yhteydessä myyjiin kiinteistössä olleiden virheiden vuoksi. Oliko yli neljän vuoden passiivisuus reklamoinnin jälkeen johtanut siihen, että ostaja oli menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan […]

9.11.2018 Voiko taloyhtiö voi ottaa huoneiston hallintaan?

  Asunto-osakeyhtiö voi päätöksellään ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa esimerkiksi yhtiöjärjestyksen määräyksen laiminlyönnin perusteella. Osakkeenomistajan hallinnassa olevan huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan on mahdollista, jos huoneistoa käytetään oleellisesti vastoin yhtiöjärjestyksestä ilmenevää käyttötarkoitusta tai muuta yhtiöjärjestyksen määräystä. Rikkomuksen täytyy lisäksi olla riittävän merkityksellinen – huoneiston ottaminen yhtiön haltuun ei ole sallittua, jos rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Korkeimman […]

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!