Kategoriat

5.11.2019 Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestys - merkitys huoneiston ottamisessa yhtiön hallintaan?

  Kiinteistöosakeyhtiöillä on mahdollisuus puuttua merkittävällä tavalla osakkeenomistajan oikeussuojaan ottamalla haltuun osakkaan osakehuoneisto. Huoneiston ottaminen haltuun on kuitenkin mahdollista, vain mikäli osakkeenomistaja laiminlyö merkittävällä tavalla hänelle esimerkiksi yhtiöjärjestyksessä asetettuja velvollisuuksia. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:38 arvioinut sitä, oliko kiinteistöosakeyhtiöllä tapauksessa oikeus ottaa osakehuoneistot haltuun niiden osakkeet omistavalta yhdistykseltä. Ennen tapauksen käsittelyä on kuitenkin tarpeen […]

23.10.2019 KUTSU aamupalatilaisuuteen!

  Tervetuloa taloyhtiön hallituksen jäsenille suunnattuun tilaisuuteen, jossa teemana on TALOYHTIÖN HYVÄ HOITO. Aika:             19.11.2019 klo. 8.00-10.00 Paikka:         Nordea Kirkkokatu 6, 90100 Oulu Ohjelman sisältö: 8.00 – 8.20          Aamiainen 8.20 – 8.45          Taloyhtiön talouden hyvä hoitaminen  / Nordea aluejohtaja Sami Heikkilä 8.45 – 9.10        […]

15.10.2019 Asuinhuoneiston vuokraoikeus – Mitä tapahtuu vuokralaiselle, kun vuokranantaja vaihtuu?

  Vuokralaisen sekä vuokranantajan on hyvä tietää, mitä voimassaolevalle asuinhuoneiston vuokrasopimukselle tapahtuu, kun vuokrahuoneiston omistaja vaihtuu. Huoneenvuokrasuhteissa on sekä asuin- että liikehuoneistojen osalta luovuttu vanhasta ”kauppa rikkoo vuokran” -periaatteesta, jonka mukaan vuokrasuhde päättyy, jos uusi omistaja ei halua vuokrasuhdetta jatkaa. Nykyään laki suojaa vuokralaista niin, että hän saa suurimmassa osassa omistajanvaihdoksia pitää vuokrahuoneiston hallinnassaan. Vuokranantajan […]

29.8.2019 Asunto-osakeyhtiö – mihin osakkeenomistajan maksama yhtiövastike perustuu?

  Asuminen asunto-osakeyhtiössä koetaan yleensä helpoksi ja vaivattomaksi asumismuodoksi, koska taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä hoitavat taloyhtiön juoksevia asioita, kuten lämmityskuluja, kiinteistöhuoltoa, siivousta ja kiinteistöveroa koskevia asioita. Tällaiseen työnjakoon taloyhtiö tarvitsee kuitenkin varoja ja niitä se hankkii pääsääntöisesti yhtiövastikemaksuilla. Asunto-osakkeenomistajan maksama yhtiövastike taloyhtiölle on merkittävä maksu etenkin siksi, koska taloyhtiöllä ei usein ole muita tuloja. Yhtiövastikemaksuilla […]

8.8.2019 Asunto-osakeyhtiö ja sen toiminnan keskeiset periaatteet

  Asunto-osakeyhtiö on yleinen suomalainen omistusasumisen muoto asuinkiinteistön eli omakotitalon ohella. Asunto-osakeyhtiössä asunto-osake oikeuttaa sen omistajaa hallitsemaan yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiöön kuuluvasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. Asunto-osakeyhtiössä eli taloyhtiössä asumista on perinteisesti pidetty kohtuullisen edullisena, sillä asumiskustannukset jakaantuvat usean taloyhtiön osakkaan kesken. Asunto-osakeyhtiön oikeudellinen perusrakenne on alkujaan peräisin osakeyhtiöstä ja sen toiminnasta on […]

2.8.2019 Myyjän tiedonantovelvollisuus asuntokaupassa?!

  Alla olevassa lehtiartikkelissa ilmenee jälleen kerran se, että tuomioistuimet antavat yhä suuremmassa määrin merkitystä tiedonantovelvollisuuden täyttämiselle asuntokaupassa. Myyjän asemassa olevan tulisi siten tarkoin miettiä sitä, jättääkö jonkin seikan kertomatta vai ei. Useissa tapauksissa minulta on kysytty " tarvitseeko tätä kertoa ostajalle? ". Ohjeeni on ollut se, että mielummin kertoa kuin jättää kertomatta. Seikka voi […]

31.7.2019 Osakeyhtiön alkupääomavaatimuksen poistuminen - yhtiömuodon valinta toiminimen ja osakeyhtiön välillä

  Osakeyhtiön perustaminen helpottui huomattavasti, kun heinäkuusta 2019 lähtien yksityistä osakeyhtiötä perustettaessa ei enää vaadita 2 500 € suuruista alkupääomaa. Myös ennen uuden lain voimaantuloa perustetut osakeyhtiöt voivat alentaa osakepääomaansa uuden lainsäädännön perusteella. Aikaisemmassa lainsäädännössä osakepääoman vähimmäismäärävaatimusta perusteltiin velkojien suojan ylläpitämisen kannalta, sillä liiketoimintaa ei haluttu harjoitettavan ilman henkilökohtaista vastuuta perustettavissa yrityksissä, joilla ei ole todellisia […]

30.7.2019 Kiinteistökaupan virhe, reklamaation merkitys!

Kiinteistökaupan virhe, reklamaation merkitys! Tänään otsikoissa jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka tärkeää reklamaation tekeminen on kiinteistökauppariidoissa. Reklamointiin tavallisesti liittyvät ongelmat koskevat sitä, että reklamaatio tehdään liian myöhään tai se on sisällöltään puutteellinen. Huolimattomasti tehty reklamaatio voi johtaa jopa oikeudenmenetyksiin. Jos kiinteistökaupan jälkeen jäi jotain hampaankoloon, kannattaa reklamaatio tehdä mahdollisimman pian. Kohtuullista aikaa reklamaation tekemiselle on […]

28.6.2019 Kiinteistökaupan purku – onko kuolinpesän osakkaalla rajoitettu kaupanvastuu?

  Mikäli kiinteistönkauppaa rasittaa olennainen virhe, kauppa voidaan lain mukaan purkaa. Kaupan purkautuessa, kiinteistö palautetaan myyjälle ja myyjä palauttaa saamansa kauppahinnan ostajalle. Kaupan purku tilanteissa on kauppahinnan palauttamista koskien eräissä tapauksissa esitetty väitteitä siitä, että kuolinpesän osakkaat eivät olisi velvollisia palauttamaan kauppahintaa enemmän kuin ovat pesästä laskennallisesti saaneet. Mikäli väite menestyisi, se saattaisi vähävaraisissa kuolinpesissä […]

18.12.2018 Urakkasopimus; oliko kanne ennenaikainen vai muuttuiko oikeuskäytäntö?

  Rakennusurakkasopimuksissa noudatetaan tavallisesti Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Joskus YSE-ehtoja sovelletaan urakkasopimukseen sellaisenaan, toisinaan taas osapuolet saattavat sopia määrätyistä asioista YSE-ehdoista poikkeavalla tavalla. YSE-ehtojen tunteminen ja sopimusehtojen tulkinta sekä soveltamiskäytäntö on joka tapauksessa tärkeää rakennusurakkasopimuksissa, joiden osaksi YSE-ehdot on otettu. Jos sovittu rakennusurakka ei suju suunnitellusti tai osapuolten välille tulee muutoin erimielisyyttä urakan aikana, […]

Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

    Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!