avoliitto

Suomessa tuli voimaan vuonna 2011 laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Se koskee parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhdessä viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Omaisuuden erottelu

Kun avoliitto päättyy, tehdään omaisuuden erottelu. Lähtökohtaisesti kukin pitää sen omaisuuden, mikä on kenenkin nimissä. Yhteisomistussuhteet tarvittaessa puretaan.

Omaisuuden erottelusta voidaan laatia erottelukirja. Mikäli omaisuudesta syntyy riitaa ja erottelua ei saada sovinnolla tehtyä, voidaan käräjäoikeudesta hakea pesänjakajaa, joka toimittaa erottelun. Erottelua voi vaatia avopuoliso, mutta myös kuolleen avopuolison perillinen.

Hyvitys

Avoliiton päättyessä, on mahdollista vaatia toiselta avoliiton osapuolelta hyvitystä. Hyvitystä vaativan on osoitettava, että hän on omalla panoksellaan parisuhteen aikana auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Panokseksi katsotaan lain mukaan esimerkiksi varojen käyttö yhteiseen talouteen ja työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi. Lisäksi hyvitystä vaativan on osoitettava, että jos kumpikin pitää avoerossa sen omaisuuden, mikä on kenenkin nimissä, tämä johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Hyvityksestä osapuolet voivat sopia itse tai hyvitysvaatimus on esitettävä erottelua varten määrätylle pesänjakajalle. Jos erottelua varten ei ole haettu pesänjakajaa, tulee asiassa nostaa kanne käräjäoikeudessa.

OTA YHTEYTTÄ