avioliitto

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus voidaan laatia joko ennen avioliiton solmimista tai sen jälkeen. Molempien osapuolten tulee allekirjoittaa avioehtosopimus ja sopimuksessa tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Jo tehtyä avioehtosopimusta on mahdollista muuttaa ja se voidaan myös peruuttaa. Avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraatissa.

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on sopia siitä, mikä puolisoiden omaisuus kuuluu ja/tai ei kuulu jaettavan omaisuuden piiriin, mikäli puolisoiden avioliitto päättyy. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty, kaikki puolisoiden nimissä oleva omaisuus jaetaan puolisoiden välillä. Tämä toimenpide on nimeltään ositus.

Yhteiselämän lopettaminen

Avioliitto voi olla päättymässä useista eri syistä ja parisuhde voi muulla tavoin olla pahasti kriisiytynyt. Silloin, kun yhteiselo saman katon alla on syystä tai toisesta osoittautunut mahdottomaksi, avioliittolaki antaa mahdollisuuden yhteiselämän lopettamiseen sillä tavalla, että käräjäoikeus määrää toisen puolisoista muuttamaan pois heidän yhteisestä kodistaan. Asunnon omistussuhteilla ei ole asiassa merkitystä.

Hakemus yhteiselämän lopettamiseksi tehdään käräjäoikeudelle ja hakemus tulee perustella. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin avioero on laitettu vireille ja myös sen jälkeen.

Ositus ja omaisuuden erottelu

Silloin kun avioerohakemus on laitettu vireille käräjäoikeuteen tai kun toinen puoliso kuolee, tulee ositus ajankohtaiseksi. Avioerossa ositus suoritetaan aviopuolisoiden välillä.

Osituksesta laaditaan osituskirja, jossa on osituslaskelma. Osituksessa puolisoiden netto-omaisuus (varat-velat=netto-omaisuus) lasketaan yhteen. Se, kumpi puoliso omistaa enemmän, luovuttaa vähemmän omistavalle puolisolle sen verran omaa omaisuuttaan, että molemmilla on saman verran varallisuutta. Tätä kutsutaan nimellä tasinko. Tasinko voi olla rahaa tai esimerkiksi kesämökki.

Omaisuuden erottelu tulee kysymykseen, jos osapuolet ovat tehneet kaiken poissulkevan avioehtosopimuksen. Erottelusta voidaan laatia oma asiakirjansa.

Mikäli ositusta tai omaisuuden erottelua ei saada asianosaisen vaatimuksista huolimatta tehtyä, on asianosaisella oikeus hakea käräjäoikeudesta pesänjakajaa, joka toimittaa osituksen tai erottelun heidän puolestaan.

OTA YHTEYTTÄ