Asuntokauppariita

Asuntokauppaan liittyy aina riskejä, olipa kyseessä rakennusvaiheessa oleva asunto, uusi asunto tai käytetty asunto. Asuntokauppoihin sovellettava laki asuntokauppalaki. Asunnossa ilmennyt virhe voi johtua lain yleisen virhesäännöksen perusteella esimerkiksi myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä tai salaisesta virheestä. Lisäksi kyseessä voi olla taloudellinen virhe tai oikeudellinen virhe.
Kokemuksemme mukaan asuntokauppaa koskevat virheet ovat yleensä sisäilmaan, puuttuviin rakennuslupiin tai ilmoittamatta jätettyihin taloyhtiön remontteihin liittyviä. Riitojen keskiössä ovat siten yleensä myyjän tiedonantoon sekä ostajan ennakkotarkastukseen liittyvät ongelmat. Useasti eteemme tulleissa tapauksissa on lisäksi ostajalla tai myyjällä ollut epäselvää osakkeen omistajan/haltijan ja taloyhtiön vastuun jakautuminen. Kauppaan liittyvää ongelmaa on saatettu lähestyä kiinteistökauppaa koskevien normien mukaisesti, ja tämä aiheuttanut turhia kustannuksia osapuolille.

Ostajan asemassa pääset seuraavilla ohjeilla alkuun, jos havaitset ostamassasi asunto-osakkeessa virheen:

1. Asuntokauppariitojen selvittämisessä tarvitaan usein ammattilaisen apua, jolloin kannattaa kääntyä epäröimättä asianajajan puoleen. Lisäksi, virheestä riippuen, myös rakennusalan ammattilaisen apu voi olla tarpeen.

2. Kun ostetussa asunto-osakkeessa havaitaan virhe, on virheilmoituksen tekeminen myyjälle tärkeää. Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt virhe havaita. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty keskimäärin kolmesta neljään kuukautta.
3. Virheeseen on kuitenkin, tietyin poikkeuksin, vedottava kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovuttamisesta. Jos määräaika ylittyy, ostaja menettää oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen.

4. Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta loppua asunto-osakkeen kauppahintaa siltä osin, kuin se vastaa vaatimuksia, joihin hänellä virheen perusteella on oikeus. Maksusta pidättyminen ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu virheeseen, vaan kyse on painostuskeinosta.

5. Ostajalla on virheen seurauksena oikeus vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua ja vahingonkorvausta myyjältä. Ostajan oikeuksiin ja virheen seuraamuksien laajuuteen vaikuttaa muun muassa se, mistä virheestä asiassa on kyse ja kuinka olennainen virhe on kyseessä.

Myyjän asemassa pääset seuraavilla ohjeilla alkuun, mikäli ostaja esittää vaatimuksia kohtaasi:

6. Ostajan esittämään reklamaatioon tulee suhtautua tosissaan, mutta asiallisen kriittisesti

7. On syytä kääntyä välittömästi asiantuntevan asianajajan puoleen

8. Kokenut rakennusalan ammattilainen on usein tarpeen
KATSO ALTA AIKASEMPIA TOIMEKSIANTOJAMME

Tarvitsetko apua lakiasioissa?
Muistathan, että tarjoamme puhelimitse ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun!

Varaa ilmainen alkuneuvottelu
Toimistomme sijaitsee Oulussa, mutta palvelemme asiakkaita ympäri Suomen. 
Asiointi kanssamme onnistuu joko henkilökohtaisesti tai etäyhteyksien avulla.

Toimistomme on hoitanut mm. seuraavat
asuntokauppariita-asiat

Kaupan purku tai kauppahinnan alennusvaatimus grynderille, perustajaosakkaalle
 • Asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaat ostivat kohteen vuokraoikeuden rakennuksineen, jonka jälkeen kohdetta korjausrakennettiin.
  • Kohteet korjausrakennettiin uusiksi ja niitä myös markkinoitiin uusina
  • Kohteiden myynnin jälkeen asunnoissa ilmeni sisäilmaongelmia, joita tutkittaessa ilmeni korjausrakentamisessa tapahtuneita virheitä ja laiminlyöntejä
  • Virheiden perusteella rakennusalan ammattilainen laati korjaussuunnitelman ja laskelman tulevista kustannuksista
  • Ostajat vaativat ensisijaisesti kaupan purkua ja vahingonkorvauksia sekä toissijaisesti kauppahinnanalennusta ja vahingonkorvauksia
  • Myyjä kiisti vastuunsa asiassa mm. vedoten kolmannen aiheuttamaan vahinkoon
  • Asia kesken syksyllä 2018

Kauppahinnan alennusvaatimus kauppahinnan alentamisesta

 • Kaupan kohteena oli asunto-osakeyhtiön osakkeet. Asunnon edelliset omistajat olivat rakentaneet asunnon yhteyteen saunan.
  • Saunan rakentaminen oli tehty virheellisesti. Lisäksi saunan rakentamiselle ei ollut haettu tarvittavaa rakennuslupaa.
  • Virheiden korjaaminen johti mittaviin korjaustarpeisiin, joiden vuoksi ostajat esittivät kauppahinnanalennus- ja vahingonkorvausvaatimuksen myyjille.
  • Myyjä kiisti ostajan vaatimukset. Tämän jälkeen osapuolet kävivät kirjeenvaihtoa muun muassa korvausvastuusta ja saunan virheistä avustajiensa välityksellä.
  • Kumpikin riidan osapuoli oli erimielisyyksistä huolimatta halukas sopimaan riidan sen sijaan, että asia johtaisi oikeudenkäyntiin.
  • Asia päättyi sovintoon myyjien ja ostajien välillä. Kalliilta ja aikaa vievältä oikeudenkäynniltä vältyttiin.

Kaupan purkuvaatimus

 • Ostaja vaati kaupan purkamista, koska väitti asunnon olevan asuinkelvoton. Lisäksi ostajan mukaan asunnossa olisi kaupan jälkeen havaittu vakavia sisäilmaongelmia.
  • Myyjä kiisti kaikki ostajan esittämät vaatimukset vastauksessaan ostajan esittämään reklamaatioon.
  • Myyjän esittämän vastauksen jälkeen ostaja luopui esittämistään vaatimuksista.
  • Myyjän taholta asian hoitaminen ei edellyttänyt enempiä toimenpiteitä.

Kauppahinnan alennusvaatimus

 • Asuntokaupan jälkeen kylpyhuoneessa todettiin kosteutta lattiakaivon ympärillä ja seinän alimmassa laatassa.
  • Tämän johdosta ostajat vaativat myyjältä aiheutuvien remonttikulujen ja asumishaitan vuoksi hinnanalennusta sekä vahingonkorvausta.
  • Kylpyhuoneen kosteutta selvitettäessä ilmeni, että kosteus aiheutui lattiakaivon asennusvirheestä.
  • Taloyhtiölle ei ollut ilmoitettu remontin tekemisestä, jota asunnossa oli suoritettu.
  • Myyjä vetosi muun muassa siihen, että ostajat eivät kyenneet näyttämään virheen olleen kohteessa kaupantekohetkellä, vaan se oli voinut aiheutua myös ostajien omien toimenpiteiden seurauksena myöhemmin.
  • Kuluttajariitalautakunnan päätös.

Kauppahinnan alennusvaatimus

 • Ostaja vaati kauppahinnan alentamista, koska huoneistossa oli huonolaatuinen sisäilma. Huonolaatuinen sisäilma johtui seinärakenteen kosteusvauriosta
  • Lisäksi yhtiön toisesta asunnosta oli aiemmin löytynyt kosteutta. Taloyhtiö päätyi tekemään lopulta remontin kohteessa.
  • Ostaja väitti myyjän tietäneen asiasta, mutta jättäneen kertomatta asiasta.
  • Myyjä väitti ostajan laiminlyöneen ennakkotarkastuksen.
  • Avustajien välityksellä käydyssä kirjeenvaihdossa keskusteltiin muun muassa siitä, mitä tietoja oli annettu kaupanteon yhteydessä ja oliko kaupan yhteydessä laiminlyöty joko tiedonantovelvollisuutta tai ennakkotarkastusta.
  • Asia sovittiin lopulta tuomioistunsovittelussa. Kummallakaan riidan osapuolella ei ollut intressejä jatkaa oikeudenkäyntiä.

Kauppahinnan alennusvaatimus

 • Ostaja vaati kauppahinnan alentamista, koska myyjä oli jättänyt kertomatta taloyhtiössä myöhemmin tehtävästä kattoremontista.
  • Kattoremontti alkoi taloyhtiössä pian kaupan jälkeen.
  • Isännöitsijäntodistuksessa ei mainintaa kattoremontista. Kattoremonttia oli suunniteltu taloyhtiössä useita vuosia, mutta päätöstä ei ollut tehty.
  • Ostajat nostivat kanteen käräjäoikeuteen, jossa he vaativat kauppahinnan alennusta sillä perusteella, että myyjät olivat laiminlyöneet velvollisuutensa kertoa tulevasta kattoremontista.
  • Asia sovittiin ja käräjäoikeus vahvisti sovinnon
Ota meihin yhteyttä!
Soita tai jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella, niin vastaamme sinulle mahdollisimman nopeasti.
Asianajotoimisto Kalle Pyrhönen Oy
044 563 1558
044 563 1558 (WhatsApp)
Uusikatu 24 G 71, 90100 OULU
kalle.pyrhonen@kallepyrhonen.fi
toimisto@kallepyrhonen.fi

  Muistathan, että tarjoamme puhelimitse tapahtuvan ilmaisen 20 minuutin alkuneuvottelun. Katso vapaat aikamme täältä!