Asuntokauppariita

Asuntokauppaan liittyy aina riskejä, olipa kyseessä rakennusvaiheessa oleva asunto, uusi asunto tai käytetty asunto. Asuntokauppoihin sovellettava laki asuntokauppalaki. Asunnossa ilmennyt virhe voi johtua lain yleisen virhesäännöksen perusteella esimerkiksi myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä tai salaisesta virheestä. Lisäksi kyseessä voi olla taloudellinen virhe tai oikeudellinen virhe.

Kokemuksemme mukaan asuntokauppaa koskevat virheet ovat yleensä sisäilmaan, puuttuviin rakennuslupiin tai ilmoittamatta jätettyihin taloyhtiön remontteihin liittyviä. Riitojen keskiössä ovat siten yleensä myyjän tiedonantoon sekä ostajan ennakkotarkastukseen liittyvät ongelmat. Useasti eteemme tulleissa tapauksissa on lisäksi ostajalla tai myyjällä ollut epäselvää osakkeen omistajan/haltijan ja taloyhtiön vastuun jakautuminen. Kauppaan liittyvää ongelmaa on saatettu lähestyä kiinteistökauppaa koskevien normien mukaisesti, ja tämä aiheuttanut turhia kustannuksia osapuolille.

 

Ostajan asemassa pääset seuraavilla ohjeilla alkuun, jos havaitset ostamassasi asunto-osakkeessa virheen:

1. Asuntokauppariitojen selvittämisessä tarvitaan usein ammattilaisen apua, jolloin kannattaa kääntyä epäröimättä asianajajan puoleen. Lisäksi, virheestä riippuen, myös rakennusalan ammattilaisen apu voi olla tarpeen.

2. Kun ostetussa asunto-osakkeessa havaitaan virhe, on virheilmoituksen tekeminen myyjälle tärkeää. Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun ostajan olisi pitänyt virhe havaita. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä kohtuullisena aikana on pidetty keskimäärin kolmesta neljään kuukautta.

3. Virheeseen on kuitenkin, tietyin poikkeuksin, vedottava kahden vuoden kuluessa asunnon hallinnan luovuttamisesta. Jos määräaika ylittyy, ostaja menettää oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen.

4. Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta loppua asunto-osakkeen kauppahintaa siltä osin, kuin se vastaa vaatimuksia, joihin hänellä virheen perusteella on oikeus. Maksusta pidättyminen ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu virheeseen, vaan kyse on painostuskeinosta.

5. Ostajalla on virheen seurauksena oikeus vaatia hinnanalennusta, kaupan purkua ja vahingonkorvausta myyjältä. Ostajan oikeuksiin ja virheen seuraamuksien laajuuteen vaikuttaa muun muassa se, mistä virheestä asiassa on kyse ja kuinka olennainen virhe on kyseessä.

Myyjän asemassa pääset seuraavilla ohjeilla alkuun, mikäli ostaja esittää vaatimuksia kohtaasi:

6. Ostajan esittämään reklamaatioon tulee suhtautua tosissaan, mutta asiallisen kriittisesti

7. On syytä kääntyä välittömästi asiantuntevan asianajajan puoleen

8. Kokenut rakennusalan ammattilainen on usein tarpeen

OTA YHTEYTTÄ